Provisionally Yours

Om filmen

Tittel: provisionally-yours-DXM23102001

Premiere: 2023-12-08

Varighet: 1t 40min

Sjanger: drama

Aldersgrense: 18 år

Originalspråk: Litauisk

Regissør: Ramunas Rudokas

Presenting historic feature film "Provisionally Yours" Magnificent and mysterious Eastern Europe interwar period, local stars including Simonas Storpirštis taking lead role, amazing set design and much more to see.

1920-?j? Kaunas, laikinoji sostin?. Vos prieš du metus nepriklausomyb? atgavusi jauna valstyb? Lietuva siekia išlikti gyva grobuoniškame Europos žem?lapyje. Jos naujoji istorija kuriama paprastomis rankomis, kurios kepa spurgas, krauna kontrabandos vagonus, kelia taures legendiniame „Metropolyje“, pasirašo slaptus dokumentus, užtaiso ginkl? ar fotoaparat?, liudijant? ne tik laikme?io salon? puošnum?, bet ir pogrindžio žiaurum?. Buv?s caro kontržvalgybos agentas Justas Adamonis gr?žta ? Kaun?, tik?damasis pamiršti kraupi? praeit?. Ta?iau buvusi? šnip? neb?na. Jis gauna nauj? užduot? paslap?i?, korupcijos ir išdavys?i? persmelktame Kaune, kuriame niekuo negali pasitik?ti. Slaptasis agentas Adamonis jau patyr?s pasirinkimo tarp meil?s ir pareigos skausm?, bet likimas ir v?l apnuogina jo silpnyb?, kai periferijoje pasirodo vitališka antros eil?s pusseser? Lil?. Lipdamas ant kuln? gr?sm? kelian?iam priešui, jis vis gyliau grimsta ? asmenin? dram?. „Laikinai J?s?“ – tikrais faktais paremto Kanados lietuvio Antano Šileikos romano bestselerio ekranizacija. Tai – ne tik brangiausias lietuvi? gamybos met? filmas, ta?iau ir vienas techniškai sud?tingiausi?: dalis detektyve regim? istorini? lokacij? buvo atkurtos virtualioje aplinkoje, nes iki ši? dien? j? n?ra išlikusi?. Komfortas akims – laikme?io estetika, autentiški kostiumai ir ?traukiantis atmosferinis laukas, kuriame entuziastingai daužomi ir biliardo rutuliai, ir gyvenimai.